Fysiotherapie helpt u met het voorkomen, verhelpen of verminderen van klachten en blessures en zorgt ervoor dat u weer optimaal kunt bewegen.

Vaak heeft u de klachten opgelopen tijdens sporten, werk, ongeluk, eenzijdige houding of na een verkeerde beweging. Het kan ook zijn dat u klachten heeft gekregen door een ziekte of aandoening.

In eerste instantie brengt de fysiotherapeut uw klachten in kaart door middel van een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt u waar u last van heeft en kijkt de fysiotherapeut ook naar uw dagelijkse bezigheden, die uw klacht kunnen beïnvloeden en/of in stand houden. Het lichaam wordt dagelijks beïnvloed door privé en werkomstandigheden. De mentale invloed, goede voeding, rust, algemeen welbevinden en gedoseerde aangepaste activiteiten, hebben invloed op de belastbaarheid van het houdings- en bewegingsapparaat. De fysiotherapeut zal samen met u bekijken of hier aanpassingen voor nodig zijn.

Na onderzoek zal de fysiotherapeut samen met u een behandelplan opstellen, die gericht is op uw persoonlijke situatie en op het doel wat u wilt bereiken.

De fysiotherapeut behandelt u aan uw lichamelijke klachten door onder andere het toepassen van mobilisaties, oefentherapie, Dry Needling, massage en tapen. Daarnaast zult u voldoende informatie krijgen over het ontstaan van de klacht, de manier van herstel en advies om nieuwe klachten te voorkomen.

Vergoeding

Uw behandeling wordt vergoed, indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie volgens de voorwaarden die bij uw verzekeraar gelden.