Echografie kan een aanvulling zijn op het fysiotherapeutisch onderzoek bij het in kaart brengen van de oorzaak van uw klachten

Echografie of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound) is een beeldvormende techniek. Deze techniek maakt gebruik van geluidsgolven, die zich door het lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren reflecteren. De geluidsgolven zijn niet hoor- en voelbaar en bovendien niet schadelijk voor de gezondheid. Het kan op iedereen toegepast worden.

Echografie kan een aanvulling zijn op het fysiotherapeutisch onderzoek bij het in kaart brengen van de oorzaak van uw klachten. Met de echografie kan gekeken worden naar onder andere spieren, pezen, kapsels en botstructuren. In tegenstelling tot röntgenonderzoek kan er niet in een gewricht worden gekeken. Naast statische beelden (stilstaande beelden) kunnen ook dynamische (bewegende) opnames worden gemaakt. Ook wordt echografie ingezet om de voortgang van het behandeltraject te evalueren.

Voorbeelden van aandoeningen die zichtbaar zijn met behulp van echografie:

  • Peesaandoeningen
  • Calcificaties (kalkafzettingen)
  • Ontstekingen
  • Rupturen (spierscheurtje)
  • Vochtophopingen
  • Cysten (holtes gevuld met vocht)
  • (Bepaalde) botbreuken

Vergoeding

Echografie kan als aanvulling op een fysiotherapeutisch onderzoek plaatsvinden. Echografie wordt als een extra service vanuit de praktijk aangeboden. Indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie wordt dit volledig vergoed.