Revalideren na orthopedische operatie, neurologische problematiek of na een trauma.

Bij Fysio Manuele Therapie Gezond Nootdorp kunt u terecht voor diverse vormen van revalidatie. Namelijk voor het revalideren na trauma (ongeval), orthopedische revalidatie, neurologische revalidatie (bijvoorbeeld na een beroerte) of voor revalidatie na een periode van immobiliteit (zoals gips of na opname in het ziekenhuis). Voor het revalideren van orthopedische klachten, kunt u denken aan operaties zoals:
  • Hernia (nek of rug)
  • Pees- en band
  • Schouder
  • Knie (meniscus, kruisband, prothese)
  • Heup (prothese)
  • Enkel
  • Rug
  • Transplantatie
  • Overige niet genoemde operaties

Doel van revalideren

Tijdens de revalidatie heeft iedereen een ander doel voor ogen. De ene persoon wil zo min mogelijk afhankelijk zijn van de zorg (mantelzorg, thuiszorg of professionele zorg), waarbij de andere persoon wil reïntegreren in werk, sport of hobby’s. Uw wens is leidend tijdens de revalidatie. Het uiteindelijke doel van uw revalidatie is dat u zo optimaal en zelfstandig mogelijk kunt functioneren in het dagelijks leven.

Intake en Behandeling

Als u komt voor revalidatie start het traject eerst met een intakegesprek. Hierin wordt geïnventariseerd waar uw klacht zich bevindt, in welke mate u wordt beperkt en welk doel u wilt bereiken. Na deze inventarisatie zal een onderzoek plaatsvinden, waarin de fysiotherapeut kijkt waar uw mogelijkheden voor verbetering liggen. Om u zo goed mogelijk te laten herstellen, maakt de fysiotherapeut een op maat gemaakt revalidatieprogramma aangepast aan uw instapniveau en uw tempo. Tijdens dit revalidatieproces zal onder andere gewerkt worden aan de beweeglijkheid, coördinatie, spierkracht, stabiliteit en het uithoudingsvermogen. Ook zal gewerkt worden aan de belasting en belastbaarheid. Tijdens de behandeling staan wij in contact met uw medisch verwijzer met als doel uw behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Fysio Manuele Therapie Gezond Nootdorp heeft een ruime oefenzaal ter beschikking met losse gewichten, los oefenmateriaal en trainingsapparatuur. Op deze manier kunt u optimaal revalideren. Oefentherapie is een belangrijk onderdeel in het revalidatieproces.

Kwaliteit

Fysio Manuele Therapie Gezond Nootdorp is aangesloten bij de FEL (Fysiotherapie Eerste Lijn). Dit betekent dat wij ons houden aan een specialistisch behandelconcept waaraan kwaliteitseisen zijn gesteld. De kwaliteit van onze geleverde zorg wordt door de FEL gecontroleerd.

Vergoeding revalidatie

Revalidatie valt onder de reguliere fysiotherapie. Uw behandeling wordt vergoed, indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie volgens de voorwaarden die bij uw verzekeraar gelden. Na operaties, breuken of neurologische problematiek kunt recht hebben op “chronische” fysiotherapie. Dit betekent dat de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering gehaald worden en nadien uit uw basisverzekering. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.