Werkwijze

Eerste afspraak

Om een fysiotherapeut te raadplegen heeft u geen verwijzing meer nodig van een arts. De fysiotherapeut is rechtstreeks toegankelijk.

Directe aanmelding

Heeft u geen verwijzing , dan wordt gestart met een screening/intake en onderzoek en beoordelen we of er een indicatie is voor fysiotherapeutische behandeling.

Als er fysiotherapeutische mogelijkheden zijn stellen we een behandelplan op en gaan in samenspraak met u over tot behandeling. Uw arts wordt geïnformeerd , middels een (digitale) brief. (Wettelijke verplichting)

Het vervolg

In de daaropvolgende behandelingen wordt er steeds gekeken naar het resultaat. Aan de hand daarvan vindt er een eventuele bijstelling van de therapeutische aanpak plaats. Mocht er aanvullend onderzoek nodig zijn of vinden wij het nodig dat er een specialist verdere diagnose stelt, dan overleggen wij die mogelijkheden met u en uw huisarts. Waarna deze voor de nodige verwijzing zorgt.

De frequentie en de lengte van de behandelserie is afhankelijk van de bewegingsklacht, de oorzaak en uw algehele conditie. Wij streven altijd naar een optimaal resultaat in een zo laag mogelijk aantal behandelingen. Een belangrijke factor hierin is ook uw eigen inzet. Want naast de behandelingen in de praktijk, zijn dagelijkse oefeningen van belang om het herstel te bevorderen.

Na afsluiting van een behandelserie sturen wij, indien u hierin toestemt, een verslag naar uw huisarts.